Smittevern

⚠️ Her er litt info om smittevern og tiltak ifm innføring av tiltak fra Regjeringens side.

🕐 Når vi har ordinært åpent, er det lokalets dimensjoner som styrer tak på antall gjester. Vi er f.eks ikke et «arrangement», som har spesifikke antallshøyder ut fra gitte vilkår. Det skal likevel godt gjøres å fylle lokalene slik at det blir fullt, men vi setter selvfølgelig tak på antall gjester slik at forsvarlig smittevern kan overholdes. Pr nå er det taket satt på 30 stk.

🧑‍🤝‍🧑 Booker man oss til private eller lukkede selskap, vil dette som regel være av firma eller grupper som allerede er kjente og nærkontakter. Retningslinjene sier at man skal holde avstand når man ikke er «i samme husstand eller tilsvarende nære». Sistnevnte begrep må vi gå ut fra gjelder for et firma, og samme krav vil da gjelde når dere er hos oss som gjelder på arbeidsplassen dere kommer fra.

📐 «Meteren» er pr nå gjeldende, dvs avstandskrav for medlemmer fra andre husstander enn en selv kommer fra. Dette ansvaret ligger på hver enkelt å følge. VI skal sørge for at det er mulig å holde avstand, men å faktisk holde avstand fra andre er altså ditt.

😷 Munnbind; det foreligger en anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

🧴 Når det er åpent, er vi pålagt å drive smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr at vi vasker de flater som gjester er i kontakt med, og golfballer og golfkøller vaskes mellom hver kundekontakt. Vi har antibac stående i dispenser ved inngang, og dette anbefales brukt ved inn- og utpassering.

🤧 Føler du deg syk eller faktisk ER syk, hold deg hjemme.

⛳ Ellers er det sunn fornuft og magefølelse som gjelder. Bruk oss gjerne, Vi trenger gjester og gjester trenger aktivitetstilbud. 💗